Stefan Brijs

Annaleen Louwes

Stefan Brijs (Genk, 1969) was oorspronkelijk opvoeder in zijn middelbare school maar wijdde zich vanaf 1999 fulltime aan het schrijverschap. Naast romans schrijft hij ook essays en recensies voor grote Vlaamse kranten en tijdschriften. Brijs boekte een monstersucces met De engelenmaker (2005): de vertaalrechten werden aan meer dan 15 landen verkocht, het boek zit ondertussen aan de 39e druk en sleepte talloze prijzen in de wacht. Brijs verhuisde in 2014 naar Andalusië, waar hij een jaar lang bedenkingen en ervaringen noteerde.
Die bedenkingen resulteerden in een nieuw boek, Andalusisch logboek, dat hij tijdens het festival voorstelt. Diezelfde dag spreekt Brijs trouwens over de tekst die hem bijbleef en raakte, tijdens Mijn subversieve tekst.