Charlotte van den Broeck

© Koen Broos

© Koen Broos

Charlotte Van den Broeck (Turnhout, 1991) is één van Vlaanderens meest spraakmakende jonge dichteressen. In 2015 verscheen haar eerste bundel verhalende gedichten Kameleon, waarmee ze de Herman De Coninck Debuutprijs binnenhaalde. In 2017 verscheen haar nieuwste werk Nachtroer.

Samen met de Nederlandse auteur Arnon Grunberg mocht Charlotte Van den Broeck als jongste gastlandspreker ooit de Frankfurter Buchmesse openen. Het contact tussen de twee hield hierna niet op: wekelijks verschijnt hun veel gelezen briefwisseling in De Standaard der Letteren.

Van den Broeck en Grunberg spreken uitgebreid over die briefwisseling tijdens Brutaal, en lezen in primeur hun nieuwe brieven voor. Charlotte Van den Broeck is daarnaast ook één van de twaalf dichteressen die een Gezelle-gedicht voordraagt en becommentarieert tijdens Om en om Gezelle. Diezelfde dag declameert ze ook een eigen gedicht vanop een brug in het hart van de stad in Dichter op de brug.